State Higher Vocational School in Tarnow

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
http://pwsztar.edu.pl/