Association of Slovene Higher Vocational Colleges

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
http://www.skupnost-vss.si/